1. Ana Sayfa
 2. BORSA
 3. Borsa ve Borsa İstanbul Nedir?

Borsa ve Borsa İstanbul Nedir?

Borsa ve Borsa İstanbul Nedir?

Borsa ve Borsa İstanbul Nedir?

 

Tüccar ve sarrafların değerli kâğıt, tahvil alışverişleri ile uğraşan kişilerin alım, satım ve değişim amacı ile devlet denetimi ve güvencesi altındaki yere ‘’borsa’’ denir. Yani belli kurallara göre, talep edilen mallar için organize edilen piyasayadır. Mesela hisse senedi gibi değerli evrakların alınıp satıldığı yerlere menkul kıymet borsası adı verilir. Eski adı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), yeni ismi ile de Borsa İstanbul’dur. (BİST)

Alıcı ve satıcılar borsada genelde komisyoncuların aracılık yapması ile karşılaşırlar. Burada satıcının arzı ile alıcının talebi ücreti belirlemektedir. Anlık olarak değişen arz ve talep dengesi nedeni ile fiyatlarda değişir. Borsaların kendilerine has kural ve standartları olur. Borsalarda bir düzenleyici denetleyici kurumlar vardır.

Ülkemizde Borsa İstanbul, anonim bir şirket olarak kendi yönetim kurulunun almış olduğu kararlar ile yönetimi yapılır. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından da denetimleri yapılır.

Borsa İstanbul’un Amacı Nedir?

Borsa İstanbul’un sözleşmesinde şu şekilde açıklanmıştır;

Kanun hükümleri gereği sermaye piyasası araçlarının, kambiyo, kıymetli madenler, kıymetli taşların ve uygun görülen diğer sözleşmelerin, belgelerin serbest rekabet şartlarında güvenli, şeffaf, dürüst ortamda alınıp satılmasını sağlamaktır.

Alım satım emirlerini sonuçlandırıp bir araya getirmek ya da emirlerin bir araya gelmesini sağlamak, fiyatları tespit ve ilan etmek, kurmak, geliştirmek, başka borsaları veya borsaların piyasalarını yönetmektir. Borsa İstanbul, Emirgan’da Reşitpaşa Mahallesi Tuncay Artun Caddesi’nde faaliyet gösteriyor.

Borsa İstanbul’da İşlem Saatleri ve Seanslar

İşlemler resmi çalışma günlerinde, haftanın 5 iş gününde devam eder. Günlük işlem saatleri 09:15 ile 17:40 saatleri arasında çalışır. Bu süre dahilinde işlem saatleri 2 seanstan oluşur. Açılış seansı 09:15 ile 12:30 arasındadır. Kapanış seansı ise 14:00 ile 17:40 saatleri arasındadır. Borsa İstanbul’da bir günlük seans ve işlem saatleri şu şekildedir;

1.Seans 09:15-12:30

 • Açılış Seansı: 09:15-09:35
 • Emir Toplama: 09:15-09:30
 • Açılış Fiyatlarının Belirlenmesi. Ardından Açılış İşlemleri: 09:30 – 09:35
 • Piyasa Yapıcı- İlk Kotasyon Girişi: 09:30-0934
 • Otomatik ilk Kotasyon Atama: 09:34- 09:35
 • Sürekli Müzayede ve Piyasa Yapıcılı SM Yöntemi: 09:35- 12:30
 • Tek Fiyat Seansı: 09:35-12:30
 • Emir Toplama: 09:35- 12:30
 • Tek Fiyatın Belirlenmesi: 12:30 (+)

2.seans (14:00-17:40)

 • Açılış Seansı: 14:00-14:15
 • Emir Toplama: 14:00-14:10
 • Açılış Fiyatlarının Belirlenmesi ve Açılış İşlemleri: 14:10-14:15
 • Piyasa Yapıcı- İlk Kotasyon Girişi: 14:10-14:14
 • Sistem-Otomatik İlk Kotasyon Atama: 14:14-14:15
 • Sürekli Müzayede ve Piyasa Yapıcılı SM Yöntemi: 14:15-17:30
 • Tek Fiyat Seansı: 14:15-17:33
 • Emir Toplama: 14:15-17:30
 • Tek Fiyatın Belirlenmesi: 17:30-17:33
 • Kapanış Seansı: 17:30-17:40
 • Emir Aktarımı: 17:30-17:33
 • Emir Toplama: 17:33-17:36
 • Kapanış Fiyatlarının Belirlenmesi: 17:36-17:38
 • Kapanış Fiyatından/Tek Fiyattan İşlemler: 17:38-17:40

 

Borsa İstanbul’a Kayıtlı Şirketler

İşlem gören şirketler, 568 tanedir ve Borsa İstanbul yönetimi tarafından sayının artması için çalışmalar yapılıyor.

Halka Arz Nedir?

Herhangi bir şirketin BİST’de işlem görmesi için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından halka arz izah namesi onaylanmalı ve şirketlerin halka arz işleminin tamamlanması gerekir. Tamamlanan halka arz, payların bilinmeyen yatırımcılara çağrı veya ilan yolu ile satılır.   Halka açılma aşamasında şirketler için en zor aşama karardır. Karar verilmesinden sonraki işlemler daha basittir. Şirketleri halka arzı karar vermeye yönlendiren koşullar şunlardır:

 1. Şirket, büyümesini halka arz yoluyla finanse edebilir
 2. Rakiplerinin halka açık şirketler olması halinde, finansal bakımdan sağlam olduğu algılaması, rekabette halka kapalı şirketler için dezavantaj sağlar
 3. Şirket çalışanlarını teşvik ve motive etmek için pay bazlı performans planı kullanır
 4. Halka arz sonrası şirket, ekonomi sayfaları ve medyada kendine yer bulur, bu sebeple kredibilitesi yükselir

Halka açık olan şirketlerin yerine getirmesi gereken zorunlulukları vardır. Bunlar bağımsız denetim, kâr payını dağıtma, kamuyu aydınlatma, yatırımcı ilişkileri bölümü kurulması gibidir. Firmaların halka arzından sonra piyasada işlem görmesi için, Borsa İstanbul kaydına girer. Sonrasında ilgili şirketlere ait hisse payları yatırımcılar tarafından alınıp satılma işlemleri yapılabilir. Alım satım işlemleri sonrasında arz ve talep dengesine göre, fiyat belirlemesi yapılır ve işlemler sürdürülür.

 

Hisse Senedi Nedir?

Şirketlerin ortaklarına sahip oldukları sermaye payını, belgelenmesini sağlamak için verdikleri kıymetli evraktır. Mesela şirketin çıkarmış olduğu 100 tane hisse senedinin 3 tanesini değeri karşılığında aldığınız takdirde, şirketin %3 ortağı olmuş olursunuz. O hisse senedi sahibine şirketin karından hisse oranında kar almasına, yönetim kuruluna katılmasına ve oy kullanma hakkı gibi sorumluluklar getirir.

 

 


Yorum Yap

Yorum Yap