1. Ana Sayfa
  2. KİMLİK ÇEŞİTLERİ
  3. Enerji Kimlik Belgesi

Enerji Kimlik Belgesi

Enerji Kimlik Belgesi

Enerji Kimlik Belgesi

1 Ocak 2011 tarihinden itibaren yürürlüğe konulan Enerji Verimliliği Kanunu ile, tüm binaların gerekli ölçümleri yaptırmak suretiyle enerji kimlik belgesi (EKB) alması zorunlu hale getirilmiştir. Binalarda enerji ve enerji kaynaklarının doğru ve verimli kullanılabilmesi, enerji israfının önüne geçilmesi ve aynı zamanda da çevrenin korunmasına katkıda bulunmak amacıyla başlatılmış olan bir uygulamadır.
Uygulamaya konulan yasa ile eski ve yeni binalar için enerji verimliliği testi yaptırarak, binaların enerji performanslarının belirlenmesi ve bunun sonucunda enerji kimlik belgesi alınması için 1 Ocak 2020 tarihine kadar süre verilmiştir.

Enerji Kimlik Belgesi Nedir?

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yetki verilmiş Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketlerinde çalışan enerji kimlik belgesi uzmanları tarafından düzenlenen, binaların minimum enerji ihtiyacından tüketimin sınıflandırılmasına, yalıtım özelliklerinden ısıtma ve soğutma sitemlerinin verimine kadar enerjiyi ilgilendiren bilgilerin yer aldığı belgelerdir.
Uzmanlar tarafından enerji kimlik belgesi verilebilmesi için yapılacak olan değerlendirmeler, apartman veya binanın tamamına tek seferde uygulanabileceği gibi, kat mülkiyetine haiz her bağımsız yer ve alanlar için ayrı ayrı da uygulanabilmektedir.
Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda oluşturulan enerji kimlik belgesi bina girişinde görünebilecek bir yere asılmalıdır. Ayrıca, düzenlenen belgenin bir nüshası bina sahibi veya yöneticisi tarafından saklanmalıdır.

Enerji Kimlik Belgesi

Belge Zorunluluğu

Enerji tüketimini en aza indirmek, tasarruf sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak ve AB uyum süreci çerçevesinde uygulama zorunluluğu getirilen enerji kimlik belgesi, yetkili kuruluşların incelemeleri neticesinde enerji verimliliği açısından sınıflandırılmaktadır.
İlk etapta yeni binalar için uygulamaya konulan enerji kimlik belgesi zorunluluğu, 1 Ocak 2020 tarihine kadar da eski binalar için de zorunluluk haline getirilmiştir. Gerekli testleri yaptırmayan ve enerji kimlik belgesi almayan binalar veya daireler için alım-satım ve kiralama işlemleri yapılamayacaktır.

Belgelerin Geçerliliği

Düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl boyunca geçerli olan enerji kimlik belgesi, belgeyi vermeye yetkili kuruluş tarafından düzenlenmek suretiyle ilgili idari birimler tarafından onaylanır. Geçerlilik süresi sona eren belgeler ise, bir rapor hazırlanıp gerekli tespitler yapıldıktan sonra yeniden düzenlenir.

Enerji Kimlik Belgesi

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) hangi Binalarda Zorunlu Değil?

Aşağıda belirtilen binalar haricinde kalan tüm binalar için bir zorunluluktur.
Sanayi alanında üretim yapan binalarda,
Kullanım süresi iki yılın altında olan binalarda,
Kullanım alanı 50 m2’den az olan binalarda,
Seralarda,
Atölyelerde,
Isıtılmasına veya soğutulmasına gerek olmayan depo ve benzeri binalarda, enerji kimlik belgesi alma zorunluluğu yoktur.

Binaların Enerji Verimliliği Ve Performansı Nasıl Belirlenir?

Bir daire veya binaya ait enerji kimlik belgesi verilirken enerji verimi ve performansını değerlendirme aşamasında şunlar yapılmaktadır;
Yıllık enerji tüketim miktarının belirlenmesi,
Binanın karbonmonoksit gazı salımının belirlenmesi,
Belirlenmiş olan değerlerin referans binalar ile kıyaslanarak değerlendirilmesi,
Yapılan değerlendirmeler neticesinde A-G arasında bir sınıflandırmaya tabi tutulması ile yapılmaktadır.

Enerji Kimlik Belgesi

Binaların Enerji Performansı Değerlendirilirken Hangi Kriterler Göz Önüne Alınarak Hesaplama Yapılır?

Binaların ihtiyaçları doğrultusunda ısıtılıp soğutulmasında kullanılacak net enerji miktarı,
Toplam enerji tüketimi,
Havalandırma enerji tüketimi,
Binaların baktığı cephelere göre gün ışığından yararlanma durumu ve süresi,
Gün ışığından etkin şekilde yararlanamayan binaların aydınlatma için kullanılacak olan enerji ihtiyacı ve tüketim miktarı,
Sıcak su temini için gerekli olan enerji tüketimi ve miktarı göz önüne alınarak, gerekli hesaplamalar yapılır.
Bu hesaplamalar ile, binanın yıllık ısıtma ve soğutma için gerekli tüketimleri, sıcak su, aydınlatma ve havalandırma tüketimleri birincil enerji olarak saptanır. Saptanan bu değerler doğrultusunda CO2 salınımı da hesaplanarak referans binanın verileriyle karşılaştırılır.

Bu veriler binalara ve dairelere ait enerji kimlik belgesi düzenlenmesinde büyük önem taşımaktadır.

Enerji Kimlik Belgesi

Enerji Sınıflandırması Nasıl Yapılır?

Söz konusu bina için yapılan hesaplamalar hayali referans bina için de yapılır. Ardından iki hesaplamaya ait veriler karşılaştırılır ve söz konusu binanın performansı, referans binanın performansına oranlanır. Bu oranlama ile elde edilen verilere göre binanın enerji sınıfı belirlenmiş olur ve bu işlemlere göre de enerji kimlik belgesi düzenlenir.

Bina Enerji Performans Sınıflandırması Hakkında

Referans alınan bina ile aynı değerlere sahip olan herhangi bir binanın enerji performans değeri 100 olarak baz alınır.
Referans alınan bina, enerji sınıfı ve performans aralıkları tablosuna göre D sınıfının üst sınırına yerleştirilmektedir.
Bina enerji performansı hesaplanırken bir yazılım kullanılarak hesaplama yapılır. Bu yazılım, Bina enerji Performans Yazılımı olarak adlandırılır.

Enerji Kimlik Belgesi

Bina Enerji Performans Yazılımı

Enerji performansını hesaplamada kullanılan internet tabanlı bir yazılımdır ve sadece kayıtlı olan kullanıcıların kullanımına sunulmuştur. Bu yazılıma kaydedilen tüm veriler Bakanlığın denetiminde olan bir veritabanında depo edilerek saklanır ve gerektiğinde kullanılmak üzere bir takip sistemi oluşturulmuştur.

Bina Enerji Performans Yazılımı Kullanımı

Bakanlık bu yazılımın yöneticisi konumundadır. İstediği taktirde yapılan bütün işlemleri, kaydedilen tüm verileri, sisteme giriş yapan bütün kullanıcıları ve yaptıkları işlemleri görüntüleyebilir, tanımlayabilir, denetleyebilir veya müdahale edebilir.
Yerel yönetimler de yeni yapılan işlemleri kontrol ederek onaylarlar.
Bina ve daireler için enerji kimlik belgesi düzenlenmesi konusunda yetki verilmiş olan firmalar, bünyesinde çalışanları ve firmalarının yürüttüğü projeleri takip edebilirler.
İlgili Bakanlık, gerekli eğitimleri tamamlayarak yapılan sınavlardan başarılı olan enerji kimlik belgesi uzmanlarına kendilerine özgü kullanıcı adı ile birlikte projeler için kullanabilecekleri şifre verir. Akredite olan ve yetkilendirilen enerji kimlik belgesi uzmanları, bu belgeleri düzenleyebilmek için sistemde yer alan yazılımın hesaplama kısmını kullanabilirler. Sisteme giriş yapan uzmanlar, binaya ait özelliklerin ve bilgilerin girişini yaptıktan sonra bu veriler merkezi veritabanına aktarılır. Binaya ait hesaplamalar merkezi sistemde gerçekleştirilerek üretilen sertifika elektronik posta yoluyla enerji kimlik belgesi (EKB) uzmanına gönderilir.

Enerji Kimlik Belgesi

Enerji Kimlik Belgesi Nereden ve Nasıl Alınır?

Bu belgeler Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yetki verilen ve bu konuda danışmanlık hizmetlerini yürüten şirketler aracılığıyla alınabilmektedir. Bu şirketler bünyelerinde enerji kimlik belgesi (EKB) düzenlemeye yetkili, SMM belgesine sahip uzmanlar bulundurmak zorundadır.
Mimar veya mühendis olan bu uzmanlar, söz konusu bina veya daire için gerekli tüm değerlendirmeleri yaptıktan sonra düzenlenen enerji kimlik belgesi ilgiliye teslim edilir. Bu işlem sayesinde on yıl boyunca geçerli olan bir sertifika edinilmiş olur ancak, süre dolduğunda tekrar yenilenmesi zorunludur.

Enerji Kimlik Belgesi Neden Alınmalı?

Resmi gazetede yayınlanan Enerji Performansı Yönetmeliğine göre, ülkemizde enerji kimlik belgesi almak yasal bir zorunluluktur.
Bina enerji performans değerlendirilmesi yapılmayan, enerji kimlik belgesi bulunmayan binaların satışı ve kiralanması mümkün olmayacaktır.
Enerji verimliği ve tasarrufu ülke ekonomisine katkı sağlar.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda enerji kimlik belgesi alınan ve iyi bir enerji sınıfına dahil olan binaların alım-satım ve kiralamalarda değeri artacak ve bu binalar tercih sebebi olacaktır.

Enerji Kimlik Belgesi

Enerji Kimlik Belgesi Maliyeti Nedir?

Maliyetin belirlemesinde enerji kimlik belgesi çıkartılacak olan binanın ruhsat tarihi ve özellikleri, toplam inşaat alanı, binada asansör olup olmadığı, ısıtma sistemi, kat sayıları gibi bazı kriterler önem taşımaktadır. Enerji kimlik belgesi maliyeti, bu kriterlerin değerlendirmeye alınması ile belirlenir. Söz konusu özelliklere göre 1 TL ile, 3 TL arasında bir rakam ile m2 üzerinden hesaplama yapılmaktadır.


Yorum Yap

Yorum Yap

Yorumlar (1)

  1. 3 ay önce

    I delight in, result in I found just what I was looking for. You have ended my 4 day lengthy hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye