1. Ana Sayfa
 2. BORSA
 3. Hisse Senedi Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Hisse Senedi Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Hisse Senedi Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Hisse Senedi

 

Sermaye şirketlerinin, ortaklarına paylarını ve ortaklıklarını belgeleyebilmesi için vermiş oldukları evraktır. Hisse senetleri borsa binalarının kurulmasına neden olmuş ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) izin alınarak çıkartılır. Bütün sermaye şirketlerinin hisse senedi çıkarması mümkün değildir. Bunun için anonim şirket, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket ve özel kanun ile kurulmuş kurumlar olması gerekir.

 

Hisse Senetlerinin Özellikleri

Hisse senedi borsaya kote edilmemiş ise, o hisse senedinin ticari işlemleri yapılmaz. Sahiplerine sağladığı haklar şu şekildedir;

 

 • Temettü Hakkı: hisse senedinin ait olan şirket kar ettiği zaman, hisse senedi sahibi de hissesi kadar nu kara ortak olur.
 • Rüçhan Hakkı: şirketin bedelli sermaye artırımına gitmesi halinde ortakların artırımdan paylarını alabilirler. Bunun için zamanında hisse senedinin ibrazı gerekir.
 • Yönetime Katılma ve Oy Hakkı: yatırımcının hisse senedi, şirket yönetim kurulu seçiminde seçmen ve aday olarak yönetime katılabilir. Fakat hisse senedinin payı oranında gerçekleşir.
 • Bilgi Alma Hakkı: pay sahibi olan kişiler daima şirket hakkında bilgi edinebilir.
 • Sır Saklama Sorumluluğu: hisse senedi sahipleri daima şirket sırlarını saklamalıdır.
 • Taahhütleri Yerine Getirme Sorumluluğu: hisse senedi sahibi, şirket kuruluşu ve sermaye artırımı esnasında taahhüt etmiş olduğu bedeli zamanında ödemelidir.
 • Sözleşme Şartlarına Uyma Sorumluluğu: hisse senedi sahibi ortaklık sözleşmesinde yer alan ve imzası bulunan bütün kurallara uyması gerekir.

Hisse Senedi Üzerinde Yazılı Olması Gerekenler

 1. Şirket unvanı
 2. Yetkili imzalar
 3. Şirketin esas sermaye miktarı
 4. Şirketin tescil tarihi
 5. Hisse senedinin türü
 6. Hisse senedinin nominal değeridir.

Hisse Senedi ve Tahvil Arasındaki Fark

 1. Hisse senetleri sahibine ortaklık hakkı sağlarken, tahvil alacak hakkı sağlar.
 2. Hisse senedi sahibine yönetime katılma hakkı verirken, tahvil bu hakkı vermez.
 3. Tahvil sabit iken, hisse senetleri değişken getiri sağlamaktadır.
 4. Tahvilin herhangi bir riski yokken, hisse senetleri risk içermektedir.
 5. Tahvilde vade bulunurken, hisse senetlerinde vade bulunmamaktadır.
 6. Hisse senetleri, anonim ve sermayesi bölünmüş komandit şirketler tarafından çıkartılırken, tahvil tüzel kişiliğe sahip kamu kuruluşları tarafından çıkartılmaktadır.

 


Yorum Yap

Yorum Yap