1. Ana Sayfa
  2. TARIM KREDİ
  3. Tarım Kredi İşlemleri Nasıl Yapılır?

Tarım Kredi İşlemleri Nasıl Yapılır?

Tarım Kredi İşlemleri Nasıl Yapılır?

Tarım Kredi İşlemleri Nasıl Yapılır?

Krediler insanların nakit ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmiştir. Bu amaçla birçok kredi çeşidi vardır. Ancak kredi kullanılırken, insanların çok dikkatli olması gerekir. Çünkü kredi kullanımı ile belirlenemeyen durumlarda ekstra olarak bir faiz yükü insanlara yük olmaktadır. Krediler ilk kullanımında belli bir faiz oranına sahiptir. Bu faiz oranları, kredinin kullanılacağı alanlara göre farklılık gösterir. Ülkemizde en çok ihtiyaç duyulan kredilerin başında tarım kredi gelmektedir. Bu kredilerin faiz oranları imzalanan sözleşmelerde de belirtilmektedir. Kullanılan kredilerin belirtilen tarihlerde ödenmemesi durumundan bazı sorumluklar kullanıcıya aittir. Bu amaçla bankalar tarafından gecikme faizi işleme konur. Kredilerin faiz oranları hesaplanırken, kredinin tutarı ile birlikte vade zamanı dikkate alınır. Vade süresinin uzaması ile faiz oranı da artacaktır. Krediler sanılanın aksine yalnızca bankalar tarafından verilmemektedir. Özellikle de tarım kredi kullanımları devlet tarafından teşvik edilmekte veya tamamen devlet tarafından verilir.

Tarım Kredi İşlemleri Nasıl Yapılır

Kredi Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kredi kullanılması durumunda birçok husus göz önünde bulundurulmalıdır. Öncelikle kredinin kullanılması durumunda ödeme konusunda oluşacak kaynakların hesaplanması gerekir. Aksi halde ödemede aksaklık oluşacak ve ekstra faiz yükü gelecektir. Özellikle tarım kredi kullanımlarında ürün dönüşleri hesaplanarak vade süresi hesaplanmalıdır. Ürün dönüşlerinin dışında mevsimsel durumlar da göz önünde bulundurulmalıdır. Çiftçilerin tarım kredi kullanımlarında gerekli ödemeleri zamanından yapmaması ile ürünlere el konabilir. Bunların dışında kredi sözleşmeleri en ince ayrıntılarına kadar incelenmeli ve anlaşılmayan noktaların iyice araştırılması gerekir. Anlamadan imza atılması durumunda kesinlikle geri dönüş olmamaktadır. Kredi kullanımı ile yapılan ipoteklerin mutlaka yüksek değerde gösterilmesi gerekir.

Tarım Kredi İşlemleri Nasıl Yapılır

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kredi kullanacak kişilerin hangi kurumdan kredi alacağını önceden araştırmalıdır. Özellikle tarım kredi işlemleri için hem özel bankalar, hem de devlet tarafından verilir. Bankalar tarafından sağlanan kredi işlemleri için bankaların bireysel müşteri temsilcisine başvurulur. Bu başvuru sırasında kişiden çiftçi olduğuna dair belge ile birlikte gelir durumunu gösterir bir belge istenir. Devletten alınacak olan tarım kredi işlemleri için başbakanlığa bağlı ilgili kurumlara başvurulur. Buralara yapılacak olan başvuru için bir randevu almaya gerek yoktur. Kuruma başvurmak için çiftçi olmak yeterlidir.

Tarım Kredi İşlemleri Nasıl Yapılır

Bankaların Verdikleri Krediler

Bankaların çiftçilere özel verdikleri tarım kredi paraları için uyguladığı faiz oranları % 0,90′ dan başlamakta ve vade oranına göre değişmektedir. Kredi sağlama sırasında bir sözleşme tanzim edilir. Kredi kullanım sorunlarında meydana gelebilecek olan tüm olumsuzluklarda bu sözleşme dikkate alınır. Kullanımda önce çiftçinin ürettiği ürün sahip olduğu mal varlığı ve ürünlerin maddi değerleri incelenerek bu bağlamda kredi miktarı veya kredinin vade süresi hesaplanır. Bankaların bu tür kredilerin sağlaması durumunda, söz konusu kredilerin farklı işlerde kullanılmaması gerekir. Aksi durumlarda kredi sözleşmesi feshedilerek kredinin toplam tutarı üzerinden % 1,20′ lik bir faiz oranı ekstra olarak eklenir ve ödeme planı yeniden yapılandırılır. Bu tür sıkıntılar sözleşme içerisinde tanzim edilmiş olup, kredinin başka alanlarda kullanılmasının önüne geçilir.

Tarım Kredi İşlemleri Nasıl Yapılır

Devletin Verdiği Krediler

Devletin tarımsal faaliyetlerin gelişmesi için verdikleri kredilerin başında tarım kredi işlemleri gelir. Verilen bu krediler farklı durumlara göre değişmektedir. Bu amaçla yetiştirilecek olan ürün çeşitliliği de dikkate alınarak faizsiz olarak bile kredi verilmektedir. Ancak devletin verdiği kredileri kullanabilmek için mutlaka çiftçi olunması gerekir. Devletin sağladığı faizsiz tarım kredi dışında düşük faizli kredi de sağlamaktadır. Bu tür kredilerin faiz oranları enflasyon oranındadır ve geri ödemesi uzun vadedir. Faizsiz krediler için ödeme süresi tamamen bakanlıklar tarafından belirlenir.

Tarım Kredi İşlemleri Nasıl Yapılır

Krediler Ne Amaçla Verilir?

Türkiye’ de bakanlıklar veya bankalar tarafından verilen tarım kredi paraları ülke tarımının gelişmesi için verilir. Ülke olarak geniş bir coğrafyaya sahip olan Türkiye çok büyük tarım arazilerine sahiptir. Bu arazilerin değerlendirilmesi için, birçok alet veya ekipman ile birlikte tohum ve gübre gereklidir. Ayrıca gerekli olan iş gücü için de bir maliyet gereklidir. Bu maliyetleri karşılamayacak durumda olan kişiler için tarım kredi işlemleri doğrultusunda krediler verilmektedir. Söz konusu kredilerin verilmesi ile tarımsal üretim artacak ve ülke ihtiyacından fazla olan ürünler ihraç edilecektir. Buda ülke ekonomisine katkıda bulunacaktır. Bu sayede ülkeye döviz girişi sağlanır. Bunun dışında tarıma dayalı sanayi için daha ucuza ham madde imal edilerek sanayinin de gelişmesi sağlanır. Tüm sebepler doğrultusundan tarım kredi paraları verilmektedir.

Tarım Kredi İşlemleri Nasıl Yapılır

Tarım Kredi

Tarım kredileri, yalnızca tarımsal ürün üretimi için kullanılır. Alınan tarım kredi paraları yalnızca tarımın gelişmesi için gerekli olan mal veya hizmet alımında kullanılmalıdır. Aksi haldeki durumlarda bu krediyi kullanan kişilere yasal yaptırımlar uygulanır. Bu amaçla alınan tarım kredi paraları kişilerin veya ilgili kurumların banka hesaplarına aktarılır. Paraların elden ödenmesi yalnızca bankalar aracılığı ile alınan kredilerde geçerlidir. Devletten alınacak olan krediler kesin bir suretle banka hesaplarına yatırılmaktadır. Kullanılacak olan kredi ihtiyacının yüksek olması durumunda yetkili kişilere hazırlatılacak olan projeler kullanılması kişilerin avantajınadır.

Tarım Kredi İşlemleri Nasıl Yapılır

Tarım Kredisi İçin Proje Hazırlama

Devlet tarafından alınacak olan tarım kredi paralarının yüksek olması durumunda farklı bir yola başvurulabilinir. Devlet bütçe komisyonu tarafından tarımsal faaliyetler için belli bir bütçe hazırlanır. Bu bütçeden çiftçilere kredi sağlanmasının yanında, tamamen hibe şeklinde kredilerde vermektedir. Bunun için profesyonel bir şekilde bir proje dosyası hazırlanır. Proje dosyasını çiftçi bilgileri mutlaka belirtilmeli. Bunun dışında üretilecek olan ürün ve bunun miktarı, ürünün üretilmesi için gerekli maliyet, ürün üretiminin bölge ve ülke ekonomisine olan katkısı ve beklentilerden oluşan içerikler oluşturulmalıdır. Bu proje dosyası ile geri ödemesiz bir şekilde tarım kredi parası alınabilir.

Tarım Kredi İşlemleri Nasıl Yapılır

Proje Dosyasının Sunulması

Geri ödemesiz olacak şekilde istenen tarım kredisi için bir rapor hazırlanması durumunda proje dosyasının teslimi ile süreç başlamaktadır. Bu dosyanın teslimi için ilgili kurum seçilir. Örnek verilecek olursa bu kurumlardan bazıları başbakanlığa bağlı olan daire başkanlığı ve tarımsal kalkınma ve düzenleme kurumu adı ile adlandırılan TKDK’dır. İlgi doya teslimi için bu kurumlara online olarak kayıt yapılarak randevu alınması gerekir. Kurum tarafından verilen randevu tarihinde ve saatinde kişilerin sunum için hazır olması gerekir. Sunum için proje dosyasının bir nüshası ilgili kurul üyelerine verilir. Ardından sözlü ve görsel bir biçimde sunum yapılır. Bu sunum ardından tarım kredi parası almak için tüm işlemler tamamlanmış olur.

Tarım Kredi İşlemleri Nasıl Yapılır

Sunumun Değerlendirilmesi ve Kredinin Verilmesi

Kredi için yapılan sunumun ardından mali müşavir, gıda ve ziraat mühendisi, ilgili kurum yöneticileri ve kamu denetçilerinden oluşan kurul üyeleri projeyi değerlendirmeye alır. Değerlendirme süresi projenin büyüklüğü ve buna bağlı ücrete göre değişmektedir. Projenin uygun bulunması durumunda ilgili kişiye tebligat yapılır. Yapılan tebligat ardından çiftçiden gerekli evrakları teslim etmesi gereken süre başlar. İlgili sürede evrakların hazırlanmaması durumunda proje iptal edilir. Bunun dışında dosya içerisinde gerçeğe aykırı beyan bulunması durumunda da iptal edilir ve kredi verilmez. Tüm işlemler doğru bir şekilde yürütülürse tarım kredi parasının ödenmesi için gerekli süreç başlar.


Yorum Yap

Yorum Yap