1. Ana Sayfa
  2. TARIM KREDİ
  3. Türkiye’de Tarım Kredi Kooperatifi Kuruluşları

Türkiye’de Tarım Kredi Kooperatifi Kuruluşları

Türkiye’de Tarım Kredi Kooperatifi Kuruluşları

Türkiye’de Tarım Kredi Kooperatifi Kuruluşları

Ülkemizde tarım kredi kooperatifi 1863 yılında ilk defa Mithat Bey tarafından memleket sandıklarının kurulmasının temeline dayanmaktadır. Bu yıllarda daha küçük kapsamlı olarak devam eden tarım kedi zaman içerisinde daha da gelişim göstererek cumhuriyet sonrası dönemde de günümüzdeki adını yani tarım kredi kooperatifi adını almıştır. Cumhuriyet döneminde planlı dönem öncesi ve planlı dönem sonrası kooperatifleşme olarak ikiye ayrılan bu kuruluşun 1924 tarihinde kendi adına bir kanun çıkarılması ön görülmüştür. Bu açıdan dolayı tarım kredi kooperatifi oldukça gelişme kat edebilmiş ve yeterli şekilde bir hukuksal statüye sahip olabilme özelliğine kavuşmuştur. İlk tarım kredi kooperatifi imzasını Atatürk atmıştır. Atatürk’ün de bu konuda kooperatiflere vermiş olduğu değerin ve önemin gözler önüne serildiğinin kanıtıdır. Çeşitli evrelerden geçerek günümüzde bulunan halini almıştır.

tarım kredi kooperatifi

Günümüzde tarım kredi kooperatifleri

Geçmişten günümüze gelene kadar birçok evreden geçen tarım kredi kooperatifi 2005 yılında yapılan 5883 sayılı değişiklik ile birçok düzenlemeler yapılmıştır bu düzenlemeler ise ile kooperatifler çok daha demokratik hale getirilmiştir. Kooperatifler arası yardımlaşma ögesi geçerli iken bu durum artık yasalar ile onaylı hale getirilmiş ve yasal bir pozisyon olmuştur. Tarım kredi kooperatifi tarımla uğraşan kişilerin tarımsal kredi elde edebilmelerinin yolları açılmıştır. Ziraat Bankası bünyesinde faaliyet gösteren kuruluşun ayrılmasından sonra ise artık sigortacılık işlemlerinde tam bağımsız olarak hareket etmesi sağlanmıştır. Çiftçilerin en büyük sıkıntısı olarak o dönemlerde gündeme gelen akaryakıt tüketimi ve çiftçinin ucuza akaryakıt almasının önü açılmış olmuştur. Ziraat bankasından ayrılması ile çiftçilerin bankası olma konumuna gelmiştir.

tarım kredi kooperatifi

Tarım Kredi Kooperatifinin Sağlamış Olduğu Krediler

Tarım kredi kooperatifi geçmişten günümüze kadar tarımsal hayatın gelişmesi için çeşitli krediler sağlamıştır. Bu konuda kişilere çeşitli avantajlar olarak sunulan bu kredileri ise şu şekilde sıralamak doğru olacaktır:
*İşletme kredileri
*Yatırım kredileri
*Belge karşılığı krediler
*Tüketim kredileri
*Yatırım ortaklığı kredileri
*Genç çiftçi kredisi
Bu tip krediler ile kuruluş kişilere çeşitli avantajlar sağlamakta ve bu avantajlardan faydalanan kişiler sayesinde tarımın kalkınması ve gelişmesi sağlanmak istenmiştir. Bu kredilerin ise kendine has birkaç özelliği ve hükümleri bulunmaktadır. Bu özellikler doğrultusunda değerlendirmeye tabi tutularak kredi verebilme imkanı sağlanmaktadır.

tarım kredi kooperatifi

Tarım Kredi Kooperatifinin Görevleri

*Tarım kredi kooperatifi diğer kuruluşlarında vermiş olduğu yetkiler dahilinde bazı denetlemeleri yapmaktadır.
* Bölgenin tarımsal faaliyetlerine uygun olarak tarımsal aletleri temin etme görevi bulunmaktadır. örneğin Rize’de bulunan çiftçiler için çay biçme makinesi temin edilmesi gibi bölgesel görevleri bulunmaktadır.
*Zirai ilaçlar temin etme görevi bulunmaktadır. Bu durumda yine tarım aletleri gibi bölgesel olarak farklılık göstermektedir. Bölgenin ihtiyaçlarına göre değişiklikler göstermektedir.
*Çiftçiyi ve tarım işleri ile ilgilenen kişileri korumak ve bu kişilere gereken destekleri sunmak için kurulmuştur. Başlıca görevi budur.
*Tarım kişilerinin yurt dışı piyasalarına açılabilmeleri ve yurt içi piyasalarda gerekli söz hakkına sahip olmalarını sağlamak görevlerindendir.
*Başka piyasalar ve başka rakip firmalar ile rekabet edebilecek seviyelere getirilmesinde katkı sağlamak için gerekli tedarik ortamını oluşturmalıdır.

Tarım Kredi İşlemleri Nasıl Yapılır

Kooperatifin Özellikleri

*Tarım kredi kooperatifi tüzel kişiliğe sahip olarak bir kuruluş olarak faaliyetini sürdürmektedir.
*Sadece tarım alanında kurulmuş bir kuruluş değildir birçok kooperatifi içinde barındırmaktadır.
*Özel hukuk kurallarına bağlı olarak kurulmuştur.
*16 bölge birliği ve yaklaşık olarak ise 1600 birim kadar kooperatif bulunmaktadır.

Tarım Kredi İşlemleri Nasıl Yapılır

Kooperatiften Kredi Kullanmak Nasıldır?

Tarım kredi kooperatifi kuruluşundan kredi kullanmak isteyen kişilerin öncelikle kooperatife üye olmaları gerekmektedir. Kooperatife üye olmanın en birinci koşulu ise kişilerin tarımsal faaliyetlerle ilgilenmesi yada çiftçi olmaları gerekmektedir. Bütün bu şartları sağladıktan sonra üye olarak kooperatifin sağlamış olduğu kredi avantajlarından faydalanabilme imkanı bulunabilir. kuruluş kişilere azami olarak bir yıl vadeli işletme kredisi sağlarken 3 yıl vadeli de yatırım kredisi desteği sağlamaktadır. Ancak işletme kredisi su ürünleri alanında azami olarak bir yıl değil de on sekiz ay olarak tabi tutulmuştur.

Kredi kullanmak isteyen kişilerin bir başka merak ettikleri aşan ise ne kadar kredi kullanabilecek olmalarıdır. Bu konuda kuruluş kişilere uğraşmış oldukları tarımsal faaliyetleri belgeler ve sayılar dahilinde bir rapor olarak tarım kredi kooperatifi tarafına sunmalarını istemektedir. Bu raporlar sayesinde kurulacak olan iş oranında gerekli olan kredinin sağlanması gerçekleştirilecektir. Tarım kredi kooperatifi kredi alanında sağlamış olduğu bir başka avantaj ise kredinin sağlanmasının yanında kredi ödeme zamanının da yine çiftçinin hasat zamanında veya ekmiş olduğu mahsulün hasat zamanlarında kredilerinin ödeme zamanı olarak belirlenmesi sağlanmış olacaktır.

Kurumun kişilere sağlamış oldukları kredi imkanlarının faiz oranları da çeşitlilik göstermektedir. Genel anlamda uygulanan faiz oranı ise %10 civarında gerçekleştirilebilmektedir. Bu oran ise kuruma üye olan ve hiç gecikmiş bir ödemesi olamayan ve ödemelerini düzenli şekilde gerçekleştirmiş olan kişilere çok daha az bir seviyeden uygulanmaktadır. Kişilerin kurumdan talep etmiş oldukları krediler ayni olarak ödenmektedir. Bunun yanında kişilerin sulama ve tarım ürünlerinin bakımında gereksinim duydukları işçi giderleri ise nakit olarak ödenebilmektedir.

Tarım Kredi İşlemleri Nasıl Yapılır

Kooperatifin Benimsemiş Olduğu İlkeler

Tarım kredi kooperatifi benimsemiş olduğu bir takım ilkeler mevcuttur. Günümüzde de bu ilkeler doğrultusunda hareket ederek bir çok başarılı işe imza atmaktadır. Bu ilkelerin temelinde ise çiftçinin ana kaynakları ve ana temelleri olduğunu belirtmektedirler. Çiftçilere makine ve gerekli teçhizat konusunda her zaman en iyisi ve en güzelinin sunulması konusunda hedefler belirlemişlerdir. Çiftçilerin ihtiyaçlarına göre süreçli yeni kaynak arayışları içerisindedirler.

Tarım Kredi İşlemleri Nasıl Yapılır

Kooperatifin Türk Tarımındaki Yeri

Türk tarımının korunması ve tarımın ileri seviyelere kadar taşınması için yegane kuvvetlerini kullanmaktadırlar. Bir ülkenin tarımının ileri seviyelerde değerlendirilmesi açısından geçerli olan oran %11’dir bu oran üzerinde hareket eden tarımsal faaliyetler ve ülkeler tarım açısından gelişmiş olarak nitelendirilmektedir. Tarım kredi kooperatifi de bu oranın üzerine taşıma hedefindedir. Ülkemizde tarımsal faaliyetler bazı alanlarda ve arazi engebelerine göre hale ilkel aletler ile yapılmaya devam edilmektedir. Tarım kredi kooperatifi de bu sorunları halledebilmek ve çiftçilere her konuda olanak ve imkan sağlamak adına faaliyet göstermek durumundadır. Bu konuda kişilere gerekli makine ve küçük aletleri de sağlayacak durumdadır.

tarım kredi kooperatifi

Kooperatifin Çiftçileri Denetleme Görevi

Tarım kredi kooperatifi çiftçiler ve tarımla uğraşan kişilere destek ve gerekli makine teçhizatın sağlanmasının yanında bir takım bazı görevleri de bulunmaktadır. Bunların içerisinde en başlıcaları ise denetleme görevidir. Sağlıklı ürün üretilmesi ve yeterli verimin alınabilmesi adına bu konuda kişilere gerekli eğitimler verilmekte ve bunlar sonucunda bazı denetlemek ile ürünlerin seyri kontrol edilmektedir. Bu açıdan dolayı tarım kredi kooperatifi sözleşme imzalayarak hem çiftçiyi ekim yapan kişiyi koruyarak hem de kurumun stratejileri dahilinde ekim faaliyetleri yapmaktadır. Tarım kredi kooperatifi aynı zamanda üretimine son verilen bazı ürünlerin verimini yükseltebilmek adına çeşitli endemik ürünlerin de ekilmesine katkı sağlamaktadır. Ayrıca bu bitkilerin ekilmesi ve olası uğrayabilecek zararlara karşı taahhüt çiftçi ve ekim yapan şahıslara tanınmasını da sağlamaktadır. Bu vasıta ile çiftçi hiç bir şekilde zarara uğramamakta ve ekmiş olduğu ürünler kurum denetiminde olmaktadır.


Yorum Yap

Yorum Yap